Kunnen we subluxaties in de wervelkolom betrouwbaar detecteren? Een nieuwe studie zegt JA!

‘Centre of Chiropractic Research’, New Zealand


Het team van het ‘Centre for Chiropractic Research’ heeft onlangs een gezamenlijk onderzoek gepubliceerd dat aantoonde dat een multidimensionale benadering van de beoordeling van subluxatie in de wervelkolom betrouwbaar was voor het detecteren van subluxaties in alle regio's van de wervelkolom.(1)

Tot nu toe heeft het beroep van chiropractie moeite gehad om aan te tonen dat het op betrouwbare wijze wervel subluxaties kan identificeren,2, 3 wat heeft geleid tot sommige mensen die suggereren dat ze zelfs niet bestaan.4, 5 In deze recent gepubliceerde studie gebruikten chiropractoren multidimensionale tests om wervel subluxaties te beoordelen in 3 regio's (cervicaal (nek), thoracaal (bovenrug), lumbaal (onderrug)) van de wervelkolom en vervolgens aangegeven welk segment de meest positieve testbevindingen had in elk ruggemerggebied. De onderzoekers ontdekten dat er in alle regio's van de wervelkolom een eenduidige overeenstemming bestond over het niveau van subluxatie: tussen 63% en bijna 80% van de tijd! Dit is uitermate belangrijk, omdat het op een betrouwbare manier identificeren van wervelsubluxaties onderzoekers kan helpen om ze te bestuderen en beter te begrijpen welke impact ze hebben op neurologische functies en menselijke prestaties.

De studie, ‘Interexaminer reliability of a multidimensional battery of tests used to assess for vertebral subluxations‘ werd in maart gepubliceerd in de ‘Chiropractic Journal of Australia’. Dit was een samenwerkingsproject tussen het ‘Centre for Chiropractic Research ‘van het ‘New Zealand College of Chiropractic’ en het ‘Palmer Center for Chiropractic Research’ aan het ‘Palmer College of Chiropractic’ in de Verenigde Staten. Het team van het ‘Centre for Chiropractic Research’ ontving recent een subsidie van de ‘Australian Spinal Research Foundation’ om deze onderzoekslijn voort te zetten en de betrouwbaarheid en validiteit van de sacrale (heiligbeen) testen te onderzoeken.

Als u het Centrum wilt ondersteunen bij hun inspanningen om de wervelsubluxaties en hun effecten op gezondheid, menselijke prestaties en kwaliteit van leven beter te begrijpen, overweeg dan alstublieft om deel te nemen aan het programma voor ondersteuning van onderzoekers en om de toekomst van het beroep te ondersteunen.

Referenties:
1 Holt K, Russell D, Cooperstein R, Younes M, Sherson M, Haavik H. Interexaminer reliability of a multidimensional battery of tests used to assess for vertebral subluxations. Chiropr J Aust. 2018;46(1):101-117.
2 Triano JJ, Budgell B, Bagnulo A, et al. Review of methods used by chiropractors to determine the site for applying manipulation. Chiropr Man Therap. 2013;21(1):36.
3 Gemmell H, Miller P. Interexaminer reliability of multidimensional examination regimens used for detecting spinal manipulable lesions: A systematic review. Clin Chiroprac. 2005;8:199-204.
4 Nelson C. The subluxation question. J Chiropr Humanit. 1997;7(1):46-55.
5 Keating JC, Jr., Charlton KH, Grod JP, Perle SM, Sikorski D, Winterstein JF. Subluxation: dogma or science? Chiropr Osteopat. Aug 10 2005;13:17.

 

 

Originele tekst

Can we reliably detect vertebral subluxations? A new study says YES!

The team at the Centre for Chiropractic Research have recently published a collaborative study that showed that a multidimensional approach to vertebral subluxation assessment was reliable for detecting vertebral subluxations in all regions of the spine.1 

Until now the chiropractic profession has struggled to demonstrate that it can reliably identify vertebral subluxations,2, 3 which has led to some people suggesting that they don’t even exist.4, 5 In this recently published study, chiropractors used a multidimensional battery of tests to assess for vertebral subluxations in 3 regions (cervical, thoracic, lumbar) of the spine and then indicated which segment had the most positive test findings in each spinal region. The researchers found that across all regions of the spine there was definite examiner agreement on the level of subluxation: between 63% to almost 80% of the time! This is extremely important because being able to reliably identify vertebral subluxations will help researchers to study them and better understand what impact they have on neurological function and human performance.

The study, ‘Interexaminer reliability of a multidimensional battery of tests used to assess for vertebral subluxations‘ , was published in the Chiropractic Journal of Australia in March. This was a collaborative project between the Centre for Chiropractic Research at the New Zealand College of Chiropractic and Palmer Center for Chiropractic Research based at Palmer College of Chiropractic in the United States of America. The team at the Centre for Chiropractic Research recently received a grant from the Australian Spinal Research Foundation to continue this line of research and investigate the reliability and validity of the sacral restriction test.

If you would like to support the Centre in our efforts to better understand vertebral subluxations and their effects on health, human performance and quality of life, please consider joining our research supporters programme and support the future of the profession.

References
1 Holt K, Russell D, Cooperstein R, Younes M, Sherson M, Haavik H. Interexaminer reliability of a multidimensional battery of tests used to assess for vertebral subluxations. Chiropr J Aust. 2018;46(1):101-117.
2 Triano JJ, Budgell B, Bagnulo A, et al. Review of methods used by chiropractors to determine the site for applying manipulation. Chiropr Man Therap. 2013;21(1):36.
3 Gemmell H, Miller P. Interexaminer reliability of multidimensional examination regimens used for detecting spinal manipulable lesions: A systematic review. Clin Chiroprac. 2005;8:199-204.
4 Nelson C. The subluxation question. J Chiropr Humanit. 1997;7(1):46-55.
5 Keating JC, Jr., Charlton KH, Grod JP, Perle SM, Sikorski D, Winterstein JF. Subluxation: dogma or science? Chiropr Osteopat. Aug 10 2005;13:17. 

March 28th, 2018