Veranderingen in de corticale en cerebellaire motorische verwerking bij subklinische nekpijnpatiënten na manipulatie van de wervelkolom.
Daligadu, J., Haavik, H., Yielder, P. C., Baarbe, J., & Murphy, B. (2013).


Journal of manipulative and physiological therapeutics, 36(8), 527-537. 

Doel: Het doel van deze studie was om te onderzoeken of er veranderingen zijn in de output van het cerebellum in een subklinische nekpijn (SCNP) -groep en of manipulatie van de wervelkolom vóór het leren van motorische sequenties de functionele basis relatie tussen de kleine hersenen en de motorische cortex zou kunnen herstellen.

Methoden: Tien vrijwilligers werden getest met SCNP met behulp van transcraniale magnetische stimulatie voor en na een gecombineerde interventie van manipulatie van de wervelkolom en het leren van motorische sequenties. In een afzonderlijk experiment testten we 10 gezonde controle personen met dezelfde maatregelen vóór en na het leren van de motorische sequentie. Onze transcraniale magnetische stimulatiemetingen omvatten intracorticale inhibitie met kort interval, intracorticale inhibitie met lang interval en cerebellaire inhibitie (CBI).

Resultaten: de SCNP-groep vertoonde een significante verbetering in taakprestaties zoals aangegeven door een afname van 19% in gemiddelde reactietijd (Pb .0001), die tegelijkertijd met een afname in CBI na de gecombineerde spinale manipulatie en motorische sequentie-leerinterventie plaatsvond (F1). 6 = 7,92, Pb, 05). De controlegroep vertoonde ook een verbetering in taakprestaties zoals aangegeven door een 25% toename in reactietijd (Pb .001) zonder wijzigingen in CBI.

Conclusies: Subklinische nekpijnpatiënten hebben een veranderd CBI in vergelijking met gezonde controlepersonen, en manipulatie van de wervelkolom vóór een leerproces van een motorische sequentie verandert het CBI-patroon in een vergelijkbaar met gezonde controles.
Originele tekst:

Daligadu, J., Haavik, H., Yielder, P. C., Baarbe, J., & Murphy, B. (2013).
Alterations in cortical and cerebellar motor processing in subclinical neck pain patients following spinal manipulation.
Journal of manipulative and physiological therapeutics, 36(8), 527-537.

Objective: The purpose of this study was investigate whether there are alterations in cerebellar output in a subclinical neck pain (SCNP) group and whether spinal manipulation before motor sequence learning might restore the baseline functional relationship between the cerebellum and motor cortex.

Methods: Ten volunteers were tested with SCNP using transcranial magnetic stimulation before and after a combined intervention of spinal manipulation and motor sequence learning. In a separate experiment, we tested 10 healthy controls using the same measures before and after motor sequence learning. Our transcranial magnetic stimulation measurements included short-interval intracortical inhibition, long-interval intracortical inhibition, and cerebellar inhibition (CBI)

Results: The SCNP group showed a significant improvement in task performance as indicated by a 19% decrease in mean reaction time (P b .0001), which occurred concurrently with a decrease in CBI following the combined spinal manipulation and motor sequence learning intervention (F1,6 = 7.92, P b .05). The control group also showed an improvement in task performance as indicated by a 25% increase in reaction time (P b .001) with no changes to CBI.

Conclusions: Subclinical neck pain patients have altered CBI when compared with healthy controls, and spinal manipulation before a motor sequence learning task changes the CBI pattern to one similar to healthy controls.