Wat zijn de 3 dimensies van stress?

De oorzaak van subluxaties, is het onvermogen van ons lichaam om met de drie voornaamste stressfactoren in ons leven om te gaan. Onder stress verstaan wij alle prikkels die je moet verwerken. Dat kan lichamelijk (Fysieke en Biochemische stress) zijn, maar ook zaken waar je je zorgen over maakt (mentaal emotionele stress). 

Stress is niet per definitie slecht voor je. Het is afhankelijk van hoeveel stress je hebt en hoelang de periode is dat de stress aanwezig is. Je kunt fysieke stress ervaren wanneer je bv zware dingen tilt, betrokken raakt bij een ongeluk, te weinig beweegt, of te lang achter de computer zit. Biochemische stress wordt veroorzaakt door verontreinigde stoffen die binnen komen via water en lucht en via onze voeding / drinken door (vaak) een overdaad aan suiker, cafeïne, zout en vet. Maar ook alcohol, roken en medicijngebruik hebben een grote invloed. En mentaal/emotionele stress ontstaat door druk, angst en zorgen die langzaam opgebouwd zijn gedurende je leven of bij zaken die nú spelen. De kunst is natuurlijk om een balans te creëren in je leven tussen deze drie stressoren.