Vitamine D en het risico op melanomen
Cattaruzza MS, Pisani D, Fidanza L, Gandini S, Marmo G, Narcisi A, Bartolazzi A, Carlesimo M.

Resultaten uit een case control onderzoek, gepubliceerd in een werkstuk door Cattaruzza e.a., laten zien dat er een duidelijk verminderde kans op melanomen is, wanneer de hoeveelheid vitamine D in het lichaam is toegenomen. 

Het onderzoek bestond uit 137 gevallen van melanomen (via bloedproeven verzameld in het beginstadium van het onderzoek) en 99 gezondheidscontroles. Statistisch gezien waren de resultaten aanzienlijk en suggereert dat de meerderheid van de melanoom gevallen voorkomen kunnen worden met vitamine D gehaltes van 30 ng/ml (75 mmol/L) of meer.

Het onderzoek concludeert het volgende:
* Het gemiddelde vitamine D waarde van de melanoom patiënten was 10 ng/ml (25mmol/L), lager dan het gemiddelde gehalte van de personen uit de gezondheidscontroles.
* De meerderheid van de melanoom patiënten (66%) had vitamine D waardes van of onder de 20 ng/ml (50 mmol/L) vergeleken met maar 15% van de gezondheidscontroles (zoals te zien in de afbeelding)
* Deelnemers met vitamine D waardes van 30 ng/ml (75 mmol/L) of hoger, had 96% minder kans op melanomen vergeleken met de deelnemers met waardes van 20ng/ml (50 mmol/L) of lager, aangepast aan
   leeftijd, geslacht en BMI. 

Meer over dit onderzoek is te vinden via deze link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29438161

 

Originele tekst:

Vitamin D and melanoma risk

Results from a case-control study, published in a paper by Cattaruzza et al., showed a clear decrease in melanoma risk as vitamin D levels increased. The study included 137 cases of melanoma (blood samples collected at the time of diagnosis) and 99 healthy controls. Results were statistically significant and suggest that a majority of melanoma cases can be prevented with vitamin D levels of 30 ng/ml (75 nmol/L) or above.

The study concluded the following:
* The average vitamin D level of the melanoma patients was 10 ng/ml (25 nmol/L) lower than the average level of the healthy controls.
* A majority of the melanoma patients (66%) had vitamin D levels at or below 20 ng/ml (50 nmol/L) compared to just 15% of the healthy controls (as illustrated in the chart above).
* Participants with vitamin D levels at or above 30 ng/ml (75 nmol/L) had a 96% lower risk of melanoma compared to participants with levels at or below 20 ng/ml (50 nmol/L), adjusting for age, sex and BMI.